Skip to main content

Browse

Te Reo Hāpai
A B C D E F G H I J L M N O P R
S
T U V W
Schizophrenia
Māuiui Wairua Tuakoi
Seclude
Whakataratahi
Seclusion and Restraint
Here Taratahi
See unclearly, Dim vision
Matarehu
Seizure
Hūkeke
Self-esteem, Self-respect, Self-worth
Kiritau
Sensory Modulation
Whakaāio ā-rongo
Service User seeking wellness, Consumer seeking wellness, Person seeking wellness
Tangata Whai Ora
Service User/Consumer Family or Collective
Whānau Whai Ora
Service User/Consumer/Person with wellness (singular)
Tangata Whaiora
Service Users/Consumers/People seeking wellness (plural)
Tāngata Whai Ora
Service Users/Consumers/People with wellness (plural)
Tāngata Whaiora
Sexual Abuse
Taitōkai
Sexual Activity
Mahi Onioni
Sexual Orientation
Aronga Hōkaka
Aronga Taera
Sexuality
Hōkakatanga
Taeratanga
Shame Stress
Tāmitanga Whakamā
Sign Language
Te Reo Turi
Te Reo Rongo ā-whatu
Social Life
Mahi Ngahau
Social Networks
Tūhononga ā-ngahau
Social Phobia
Mae Piringa Tangata
Social Worker
Tauwhiro
Specific Phobia
Mae Tauwhāiti
Speech Language Therapists
Kaituku Haumanu Ngutu Tūī
Spiritual Health
Hauora Wairua
Stigma
Poapoataunu
Stimulants
Ngā Whakaihiihi
Stoned
Māngina
Strengths and Resilience (as an approach)
Ngā Pātū Tūroa o te Whare Tapawhā
Stress
Tāmitanga
Stress Related Illness
Mate Tāmitanga
Stress Relief (activities)
Ngā Mahi Hiki Tāmitanga
Stresses
Ngā Tāmitanga
Stroke
Roro Ikura
Success, Successful
Angitu
Momoho
Waimārie
Suicide, to be racked with grief sometimes leading to suicide
Whakamomori
Support Group
Rōpū Tautoko
Support Workers
Ngā Tuarā Tautoko
Support Workers Collective
Te Hunga Tuarā Tautoko
Symptom
Tohu Māuiui

Tohu Mate - Illness symptom, Tohu Māuiwi - Disorder symptom