Skip to main content

Browse

Te Reo Hāpai
A B C
D
E F G H I J L M N O P R S T U V W
Deaf
Turi
Deaf Culture
Ahurea Turi
Delirious
Kutukutu
Dementia
Korongenge
Dependency (on)
Warawara (ki)
Depressants
Ngā Whakatautō
Depressed, Depression
Hākerekere
Ngākau Pōuri
Pāpōuri
Diagnosis
Whakatau Māuiui
Dignity
Amaru
Mana
Disabilites
Ngā Whaikaha
Disability Parking
Tūnga Waka Whaikaha
Disability Persons Organisation (DPO)
Tōpūtanga Tāngata Whaikaha
Disabled
Whaikaha

To have strength, to have ability, otherly abled, enabled. A word created within the Māori disabled community.

Disabled Toilet
Wharepaku Whaikaha
Discrimination
Whakatoihara
Disorder
Māuiui
Diversity
Kanorau
Dizzy, Giddy
Āmai
Ānini
Rorohuri
Downs Syndrome
Pūira Kehe

Odd numbered chromosome

Drop-In Service
Ratonga Toro Noa Mai
Drug, Narcotic
Whakapōauau
Drug Addiction (connection)
Te Piringa Wara Whakapōauau