Skip to main content

Browse

Te Reo Hāpai
A Ā H I K M N O P R T W
Ahurea
Culture
Ahurea Māori
Māori Culture
Ahurea Turi
Deaf Culture
Ahurea Whaikaha
People with Disabilities' Culture
Āiotanga
Tranquility, Serenity
See also Waikanaetanga
Āmai
Dizzy, Giddy
See also Ānini / Rorohuri
Amaru
Dignity
See also Mana
Angitu
Success, Successful
See also Momoho / Waimārie
Ānini
Dizzy, Giddy
See also Āmai / Rorohuri
Aromatawai
Assessment
Aronga Hōkaka
Sexual Orientation
See also Aronga Taera
Aronga Taera
Sexual Orientation
See also Aronga Hōkaka
Aroreretini

Attention goes to many things

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Atarua
Blurred vision, Seeing double
Aurongo
Emotions
See also Kare ā-roto
Awe Wairua
Psyche
Hākerekere
Depressed, Depression
See also Ngākau Pōuri / Pāpōuri
Hakiri
Hearing Impaired
Haumanu
Therapy
Haumanu ā-kakara
Aromatherapy
Haumanu ā-puoro
Music Therapy
Haumanu Korikori
Physiotherapy
Haumanu Ngangahau
Occupational Therapy
Haumaruru
Indifferent, Moody, Morose
Hauora Aurongo
Emotional Health
See also Hauora Kare ā-roto
Hauora Hinengaro
Mental Health
Hauora Kare ā-roto
Emotional Health
See also Hauora Aurongo
Hauora Tinana
Physical Health
Hauora Wairua
Spiritual Health
Haurangi
Intoxicated, Drunk
Haurua Turi

This term has come from the Deaf Community

Half Deaf
Here Taratahi
Seclusion and Restraint
Herekorenga
Liberty, Freedom
See also Wāteatanga
Hiki Taumahatanga
Alleviate Distress
Hoa Aropā
Peer
Hohou Rongo
Make Peace, Cement peace (after conflict)
Hōkakatanga
Sexuality
See also Taeratanga
Hūkeke
Seizure
Hukihuki
Convulsion, Spasm
Hūkiki
Epilepsy
Hūrori
High (inebriate)
Iokerewai
Paralysis
Kaimātai Hauora Hinengaro
Psychologist
Kaituku Haumanu
Therapist
Kaituku Haumanu ā-ahurea
Cultural Therapist
Kaituku Haumanu Hinengaro
Psychotherapist
Kaituku Haumanu Ngangahau
Occupational Therapist
Kaituku Haumanu Ngutu Tūī
Speech Language Therapists
Kaiwhakamahereora
Counsellor, Practitioner
Kaiwhakamahereora Hinengaro
Mental Health Counsellor, Mental Health Practitioner
Kaiwhakamahereora Waranga
Addictions Counsellor, Addictions Practitioner
Kanorau
Diversity
Kanorau ā-roro
Neurodiversity
Kare ā-roto
Emotions
See also Aurongo
Keka
Hysterical
Kirirarau
Citizen
Kiritau
Self-esteem, Self-respect, Self-worth
Korekai

To not consume, in this context - all forms of drugs/alcohol

Abstinence
See also Banana / Kia ora
Korongenge
Dementia
Kukarau
Cocaine
Kutukutu
Delirious
Mae
Phobia
Mae Ahoaho
Agoraphobia
Mae Piringa Tangata
Social Phobia
Mae Tauwhāiti
Specific Phobia
Māharahara
Worry
Mahere Tautiaki
Care Plan
Mahere Whai Ora
Wellness Plan
Mahere Whakapakari Pātū
Treatment Plan
Mahi ā-rōpū
Group Work
Mahi Ngahau
Social Life
Mahi Onioni
Sexual Activity
Mahi Tahi
Work Together
Mana
Dignity
See also Amaru
Mana Ōrite
Equality
Manaakiao
Williams Syndrome
Manatika
Justice
Manawapā
Anxiety, Anxious
Manawaroa
Resilience
See also Wanatītanga
Manga Hauora Hinengaro
Mental Health Unit
Māngina
Stoned
Matahoki
Relapse
Mātai Hauora Hinengaro
Psychology
Matakerekere
Numbness
Mātanga Kai Taiora
Nutritionist
Matarehu
See unclearly, Dim vision
Mātau ā-wheako
Lived Experience
Mātāwaka
Ethnic Group
Mate
Illness
Mate Tāmitanga
Stress Related Illness
Māuiui
Disorder
Māuiui Ahotea
Psychosis
Māuiui Aurongo
Mood Disorder
See also Māuiui Kare ā-roto
Māuiui Hauora Hinengaro

Figurative - Māuiui i.e. 'out of balance'

Mental Health Challenges
See also Ngā Wero Hauora Hinengaro
Māuiui Kare ā-roto
Mood Disorder
See also Māuiui Aurongo
Māuiui Pāmamaetanga
Traumatic Stress Disorder
Māuiui Tākaro Ataata
Video Gaming Disorder
Māuiui Tuakiri
Personality, Identity Disorder
Māuiui Waipiro Pā Piriiho
Fetal Alcohol Spectrum Disorder
Māuiui Wairua Tuakoi
Schizophrenia
Māuiui Whaiaro Rua
Bi-polar Disorder
Māuiui Whakaauau
Obsessive Compulsive Disorder
Māuiui Whakatiki
Anorexia
Maunuwara
Withdrawal
Maurirere
Panic
Mauritau
Relax
Momoho
Success, Successful
See also Angitu / Waimārie
Ngā Āwhina Whakaoranga
Recovery Capital
Ngā Iwi o Te Moana Nui a Kiwa
Pasifika Peoples
See also Ngā Whanaunga o Te Moana Nui a Kiwa / Ngāi Moana Nui a Kiwa / Ngāi Pasifika
Ngā Mahi Hiki Tāmitanga
Stress Relief (activities)
Ngā Pātū Tūroa o te Whare Tapawhā
Strengths and Resilience (as an approach)
Ngā Piringa Wara

Emphasising connection as opposed to addiction

Addictions
Ngā Raruraru Hauora Hinengaro
Mental Health Problems
Ngā Rerekētanga
Outcomes (changes)
Ngā Take Hauora Hinengaro
Mental Health Issues
Ngā Tāmitanga
Stresses
Ngā Tika Mā Te Katoa
Universal Rights
Ngā Tika Takitini
Collective Rights
Ngā Tika Tangata
Human Rights
Ngā Tika Tūāpapa
Fundamental Rights
Ngā Tuarā Tautoko
Support Workers
Ngā Waranga
Addictions
Ngā Wero Hauora Hinengaro

Literal - Wero i.e. Challenge

Mental Health Challenges
See also Māuiui Hauora Hinengaro
Ngā Whaikaha
Disabilites
Ngā Whakaihiihi
Stimulants
Ngā Whakamahuru

Relaxants, sleep and anti-anxiety medications

Calmers
Ngā Whakaporehu
Opioids
Ngā Whakatautō
Depressants
Ngā Whanaunga o Te Moana Nui a Kiwa
Pasifika Peoples
See also Ngā Iwi o Te Moana Nui a Kiwa / Ngāi Moana Nui a Kiwa / Ngāi Pasifika
Ngāi Moana Nui a Kiwa
Pasifika Peoples
See also Ngā Iwi o Te Moana Nui a Kiwa / Ngā Whanaunga o Te Moana Nui a Kiwa / Ngāi Pasifika
Ngāi Pasifika
Pasifika Peoples
See also Ngā Iwi o Te Moana Nui a Kiwa / Ngā Whanaunga o Te Moana Nui a Kiwa / Ngāi Moana Nui a Kiwa
Ngākau Pōuri
Depressed, Depression
See also Hākerekere / Pāpōuri
Noho Whakamātūtū
Residential Rehabilitation
Noho Whakapakari Pātū (o te Whare Tapawhā)

To reinforce the walls of the Whare Tapawhā model of health

Residential Treatment
Oranga Ararau

Many pathways to wellbeing

Complex/sophisticated Needs
(He) Pā Waranga
(A) Person with an addiction
Pāmamae
Trauma
Pāmamae Heke Iho
Intergenerational Trauma
Pāmamaetanga
Traumatic Event
Pāpōuri
Depressed, Depression
See also Hākerekere / Ngākau Pōuri
Petipeti
Gambling
Petipeti Whakararu
Harmful Gambling
Poapoataunu
Stigma
Pohewanga
Hallucination
Pōkaikaha
Confused
Pōrangi
Mentally Ill
Pūira Kehe

Odd numbered chromosome

Downs Syndrome
Pukuruaki
Bulimia
Rangimārie
Peace
See also Rongomau
Rangirua
Ambivalence, Confusion
Raraunga
Citizenship
Raru ā-io
Neurological Problem
Raru Kori Tinana
Movement Problem, Co-ordination Problem
Rata Hauora Hinengaro
Psychiatrist
See also Tākuta Hauora Hinengaro
Ratonga Toro Noa Mai
Drop-In Service
Rerenga
Refugee
Rōnaki
Ramp
Rongoā
Medication, Medicine
Rongomau
Peace
See also Rangimārie
Rōpū Aropā
Peer Group
Rōpū Tautoko
Support Group
Roro Ikura
Stroke
Rorohuri
Dizzy, Giddy
See also Āmai / Ānini
Taeratanga
Sexuality
See also Hōkakatanga
Taitōkai
Sexual Abuse
Takahorohoro
Impulsive
Takiwātanga

From 'tōku/tōna anō takiwā' - 'my/his/her own time and space'

Autism
Tākuta Hauora Hinengaro
Psychiatrist
See also Rata Hauora Hinengaro
Tāmitanga
Stress
Tāmitanga Kahu Tara
Grief Stress
Tāmitanga Mahi
Work Stress
Tāmitanga Muri Pāmamae
Post Traumatic Stress (PTS)
Tāmitanga Pāmamae
Traumatic Stress
Tāmitanga Pāmamae Heke Iho
Intergenerational Traumatic Stress
Tāmitanga Whakamā
Shame Stress
Tangata
Person
Tāngata
People
Tangata Kāpō
Blind Person
Tangata Matarehu

Person with some visual ability

Visually Impaired Person
Tangata Mātau ā-wheako
Person with lived experience
Tangata Wairua Tuakoi
Person with schizophrenia
Tangata Whai Ora
Service User seeking wellness, Consumer seeking wellness, Person seeking wellness
Tāngata Whai Ora
Service Users/Consumers/People seeking wellness (plural)
Tāngata Whaikaha
People with disabilities
Tangata Whaiora
Service User/Consumer/Person with wellness (singular)
Tāngata Whaiora
Service Users/Consumers/People with wellness (plural)
Tangata Whaioranga
Person in recovery
Tangata Whaitakiwātanga
Autistic Person
Tangata Whaiwero Maha

Person with many challenges

Person with co-existing problems
Tangata Whakawhitiira
Transgender person
Tapepanga

Dialect variation

Lapse
See also Tapepenga
Tapepenga

Dialect variation

Lapse
See also Tapepanga
Tarutaru
Cannabis, Marijuana
Tautiaki Tānga Manawa
Respite Care
Tautoko ā-aropā
Peer Support
Taututetute
Conflict
Tauwhiro
Social Worker
Te Aukati Matahoki
Relapse Prevention
Te Hunga Tuarā Tautoko
Support Workers Collective
Te Piringa Wara Petipeti
Gambling Addiction (connection)
Te Piringa Wara Waipiro
Alcohol Addiction (connection)
Te Piringa Wara Whakapōauau
Drug Addiction (connection)
Te Reo Rongo ā-whatu
Sign Language
See also Te Reo Turi
Te Reo Turi
Sign Language
See also Te Reo Rongo ā-whatu
Tioata Whakaihi
Methamphetamine
Tohu Māuiui

Tohu Mate - Illness symptom, Tohu Māuiwi - Disorder symptom

Symptom
Tohu Māuiui Maunuwara
Withdrawal Symptoms
Tōpūtanga Tāngata Whaikaha
Disability Persons Organisation (DPO)
Tou Pīwaiwaka
Restless
See also Tou Pīwakawaka / Tou Tīrairaka / Tou Tīrakaraka
Tou Pīwakawaka
Restless
See also Tou Pīwaiwaka / Tou Tīrairaka / Tou Tīrakaraka
Tou Tīrairaka
Restless
See also Tou Pīwaiwaka / Tou Pīwakawaka / Tou Tīrakaraka
Tou Tīrakaraka
Restless
See also Tou Pīwaiwaka / Tou Pīwakawaka / Tou Tīrairaka
Tuakiri ā-ahurea
Cultural Identity
Tuapaemahara
Alzheimers
Tuhi Matapō
Braille
Tūhononga ā-ngahau
Social Networks
Tūnga Waka Whaikaha
Disability Parking
Tūnga Waka Whakatapoko
Accessible Parking
Turi
Deaf
Waiaro
Attitude
Waikanaetanga
Tranquility, Serenity
See also Āiotanga
Waimārie
Success, Successful
See also Angitu / Momoho
Waipiro
Alcohol
Wairangi
Mentally Distressed, Eccentric
Wanatītanga
Resilience
See also Manawaroa
Waranga
Addiction
Warawara (ki)
Dependency (on)
Wāteatanga
Liberty, Freedom
See also Herekorenga
Whai Wāhi
Participation
See also Whai Whakaurunga
Whai Whakaurunga
Participation
See also Whai Wāhi
Whaikaha

To have strength, to have ability, otherly abled, enabled. A word created within the Māori disabled community.

Disabled
Whaioranga
Recovery
Whaiwero Maha
Co-Existing Problems (CEP)
Whakaāio ā-rongo
Sensory Modulation
Whakaaro Whakaauau
Ruminate
Whakaita
Restrain
Whakamātūtūnga
Rehabilitation
Whakamimiti Puna Mamae
Harm Reduction
Whakamomori
Suicide, to be racked with grief sometimes leading to suicide
Whakangā Pahūrehu
Volatile Substance Misuse
Whakangānga
Inhalants
Whakapakari Pātū ā-rongoā
Medication Assisted Treatment
Whakapōauau
Drug, Narcotic
Whakapōauau Taihara
Illicit Drugs
Whakapohewa
Hallucinogen
Whakatapoko

Eg - He whare whakatapoko - an accessible building

Access, Accessible, Accessibility
Whakataratahi
Seclude
Whakatau Māuiui
Diagnosis
Whakatoihara
Discrimination
Whakatoihara Kore
Nondiscrimination
Whānau Whai Ora
Service User/Consumer Family or Collective
Whanonga
Behaviour
Whanonga Auau
Compulsion
Whare Haumanu
Clinic (therapy)
Wharepaku Whaikaha
Disabled Toilet
Wharepaku Whakatapoko
Accessible Toilet